Delphi XE3 EULA

Er is wat ophef geweest over een aanpassing van EULA van Delphi. Waar het kort gezegd op neer kwam was dat je met Delphi XE3 Professional niet meer naar remote databases zou mogen, ook niet als je onafhankelijke third-party componenten gebruikt. De EULA is inmiddels gelukkig herzien, alleen dbexpress is voor de professional versie, zoals ook in XE2, beperkt tot local access. De definitieve EULA vindt je hier http://edn.embarcadero.com/article/42481. Je kunt overigens een los Client/Server pack kopen voor remote database access met dbExpress.