Delphi XE4

Delphi XE4 is net uit. Nieuw in deze versie is real native iOS ondersteuning. Je kunt nu met één source (Delphi Pascal) en één framework (FireMonkey) naar drie platformen; Windows, Mac OSX en iOS (iPhone, iPad). One source to rule them all! Delphi compileert je eigen Delphi pascal code naar een ARM Mach-O binary als je ontwikkelt voor iOS. Hiermee haal je alle mogelijke snelheid uit je iPhone of iPad, enerzijds door real native compilatie naar machinecode, anderzijds door de OpenGL accelerated user interface elementen van FireMonkey. Voor diegenen die eerder gewerkt hebben met XE2, compilatie vindt dus niet meer plaats via XCode, alleen code-signing wordt nog door XCode gedaan. Ook nieuw in deze versie is FireDac, de opvolger voor DBExpress.