Delphi XE5 Android Power

Het doel van deze training is u, als Delphi ontwikkelaar, in één dag snel uw eerste app voor Android te laten maken.

Android Power Training (1 dag)

  • Intro XE5: Kennismaking met XE5 en de Delphi IDE (Integrated Development Environment)
  • Android: inrichting, configuratie, logging en debuging
  • FireMonkey: mobile templates for Android, native Android controls en animations
  • LiveBindings: verbind data met de user interface
  • Touch: Gestures en Actions

De training is ideaal voor de Delphi ontwikkelaar die snel aan de slag wil met Delphi XE5 op Android. Voor het volgen van de training is een eigen laptop met Delphi XE5 Professional met het Mobile Pack of Delphi XE5 Enterprise nodig. Tevens heeft u een Android device met de bijbehorende USB Debug driver nodig, bij voorkeur een Google Nexus.