Delphi XE3 FireMonkey Power

Het doel van deze training is u, als ervaren Delphi ontwikkelaar, snel productief te laten werken met het nieuwe cross platform FireMonkey en Livebindings in Delphi XE3.

Dag 1 – FireMonkey Power Training

  • Intro XE3: Kennismaking met XE3 en de Delphi IDE (Integrated Development Environment)
  • FireMonkey HD: 2D applicaties in de opvolger van de VCL
  • FireMonkey 3D: Quaternion en Animations
  • LiveBindings: QuickBindings, Expression, BindScope en Advanced
  • Cross-Platform: Cross-platform development met FireMonkey
  • Styles: Custom styles, Windows-8 Metropolis
  • Touch: Touch, Gestures en Actions

Extra onderwerpen in de training gaan in op advanced kennis van nieuwe mogelijkheden in object pascal; class constructors, destructors, generics en anonymous methods, die je tegenkomt als je gaat programmeren met FireMonkey. Ook thread debugging en Mac deployment valt onder de extra onderwerpen. Deze extra onderwerpen zijn opgenomen in het oefenmateriaal, maar worden alleen behandeld indien hiervoor tijd is.

De training is ideaal voor de Delphi ontwikkelaar die kennis wil maken met het nieuwe cross-platform FireMonkey en met Livebindings van Delphi XE3. Het betreft hier een advanced training. Voor het volgen van de training is een eigen laptop met Delphi XE3 Professional nodig.