Delphi XE2 Essentials

Het doel van deze training is u, als beginnende Delphi ontwikkelaar,snel productief te laten werken met Delphi XE2.

Overzicht

Dag 1 – Delphi windows applicaties

 • Delphi IDE: Kennismaking met de Delphi IDE (Integrated Development Environment)
 • Project structuur: Project, Unit, Form
 • Component based development: Form Designer, Componenten, Event-handlers, Properties
 • Componenten overview VCL: Standard (Buttons, Edits, etc.), Additional, Dialogs, Menus
 • Object Pascal: Types, Variabelen, Data structuren, Loops en if-then’s, scoping en methods
 • Object oriented: Classes, Constructors, Destructors, Inheritance, Encapsulation en Polymorfisme

 

Dag 2 – Delphi database applicaties

 • DBExpress: Structuur, Connections, Tables en Queries
 • Database applicatie VCL: Database applicaties, VCL, data-aware controls
 • Datasets: Clientdataset, dataset, zoeken, beperken en selecteren van records
 • Fields: Field types, constraints en regels, calculated en lookup fields
 • Interbase: Introductie Interbase

 

Dag 3 – Delphi cross-platform applicaties in HD en 3D (Mac OSX en Windows)

 • FireMonkey: Cross-platform applicaties in HD and 3D
 • Componenten overview FireMonkey: Standard, 3D Shapes en Layers
 • Database applicatie FireMonkey: cross platform database app, FireMonkey, LiveBindings
 • Livebindings: Verbindt controls met elkaar en met data-fields


De volgende extra onderwerpen komen aan bod indien hiervoor tijd is. Werken met de delphi debugger en exceptions-handling.

Pre-requisites; voor de 3 daagse Delphi Essentials training is basiskennis van programmeren voldoende. De training is gebaseerd op Delphi XE2 Professional met local Interbase Developer.