Delphi XE2 Essentials FireMonkey

Het doel van deze training is u, als beginnende Delphi ontwikkelaar,snel productief te laten werken met Delphi XE2, met de focus op het nieuwe cross platform FireMonkey en Livebindings.

Overzicht

Dag 1 – Delphi cross-platform applicaties in HD en 3D (Mac OSX en Windows)

 • Delphi IDE: Kennismaking met de Delphi IDE (Integrated Development Environment)
 • Project structuur: Project, Unit, Form
 • Component based development: Form Designer, Componenten, Event-handlers, Properties
 • FireMonkey: Cross-platform applicaties in HD and 3D
 • Componenten overview FireMonkey: Standard, 3D Shapes en Layers
 • Object Pascal: Types, Variabelen, Data structuren, Loops en if-then’s, scoping en methods
 • Object oriented: Classes, Constructors, Destructors, Inheritance, Encapsulation en Polymorfisme

 

Dag 2 – Delphi cross-platform database applicaties

 • DBExpress: Structuur, Connections, Tables en Queries
 • Database applicatie FireMonkey: cross platform database app, FireMonkey, LiveBindings
 • Datasets: Clientdataset, dataset, zoeken, beperken en selecteren van records
 • Fields: Field types, constraints en regels, calculated en lookup fields
 • Livebindings: Verbindt controls met elkaar en met data-fields
 • Interbase: Introductie Interbase

 

De volgende extra onderwerpen komen aan bod indien hiervoor tijd is. Werken met de delphi debugger en exceptions-handling.

Pre-requisites; voor de 2 daagse Delphi FireMonkey Essentials training is basiskennis van programmeren voldoende. De training is gebaseerd op Delphi XE2 Professional met local Interbase Developer.