Cloud Data in Azure

De workshop Cloud Data Storage in Azure behandelt alle elementen die je nodig hebt om Azure Storage Services te gebruiken in je Delphi software:

– elke deelnemer krijgt een demo Azure account, beschikbaar gesteld door Microsoft

– we doen een basis inrichting van dit Azure account

– dan gaan we met de nieuwe Delphi XE Azure componenten aan de slag

(TAzureConnectionString, TAzureTableManagement, TAzureBlobManagement en

TAzureQueueManagement)

– we maken en gebruiken een NoSQL gegevensopslag, een Blob opslag en een message Queue

– vervolgens maken we een deployment set en bespreken we nog enkele FAQ’s