5 FireMonkey Tips

1. In een FireMonkey 3D applicatie verdwijnt mijn control zodra ik hem op het form plaats.
In FireMonkey 3D moeten 2D controls, zoals TButton en TEdit in een TLayer3D worden geplaatst. Gebruik de Structure Viewer linksboven om te kijken of de control op de juiste plaats staat, onder Layer3D. Je kunt hem vanuit de Structure Viewer ook verplaatsen. Button2 staat op de juiste plaats. Waarom Button2 niet zichtbaar is? De control krijgt bij het plaatsen soms een X of Y positie buiten je TLayout3D. Corrigeer de position property, in dit geval de Position.Y, en hij staat er weer.
5 FireMonkey Tips - Hidden Buttons

2. Ik wil een Style toepassen op mijn FireMonkey form, maar ik zie er geen.
De default styles vindt je onder C:\Program Files (x86)\Embarcadero\RAD Studio\9.0\Redist\styles\Fmx

3. Waar zijn de Anchors?
In FireMonkey gebruik je nu Margins en Padding. Overigens kun je met Align ook al heel veel doen, je hebt in FireMonkey controls 20 verschillende alignments.

4. Waar is mijn Top / Left property?
In FireMonkey hebben alle controls een Position.X en Position.Y. Width en Height zijn nu overigens net als X en Y een Single floating point waarde. Dus een Height van 22,25 is helemaal ok.

5. E2003 Undeclared identifier: ‘mtInformation’ / ‘mbOk’, of andere enumerators
Scoped Enumerators staat aan in de FMX / FireMonkey units, dus je moet het type van de enumerator als pre-fix gebruiken. Bijvoorbeeld: MessageDlg(‘Hello World’, TMsgDlgType.mtInformation, [TMsgDlgBtn.mbOK], 0);