Delphi XE3 EULA

Er is wat ophef geweest over een aanpassing van EULA van Delphi. Waar het kort gezegd op neer kwam was dat je met Delphi XE3 Professional niet meer naar remote databases zou mogen, ook niet als je onafhankelijke third-party componenten gebruikt. De EULA is inmiddels gelukkig herzien, alleen dbexpress is voor de professional versie, zoals ook in XE2, beperkt tot local access. De definitieve EULA vindt je hier http://edn.embarcadero.com/article/42481. Je kunt overigens een los Client/Server pack kopen voor remote database access met dbExpress.

Delphi XE3

Wat is er nieuw in XE3? Windows-8 style applicaties met interfacing naar een WinRT live tile, live bindings heeft nu een visual editor en de werkwijze is aangepast, de nieuwe naam is Visual LiveBindings, het FireMonkey framework is uitgebreid en heet nu FM2. Verder nog veel kleine en minder kleine wijzigingen. Wist je bijvoorbeeld dat je nu FormatSettings als prefix moet gebruiken bij het instellen van localized settings?